Avloppsgenomgång

Passar på att tacka för god uppslutning på avloppsgenomgången idag vi var ca 15pers som fick en bra genomgång hur vårt avloppssystem hänger ihop och hur ev. problem kan avhjälpas.

Vill vi informera om att om vi får problem med avloppet skall vi i första hand kontakta någon i vår styrelse och inte kontakta kommunen. Detta för att avloppet inom vårt område äger vi och inte kommunen så om vi kontaktar dom kommer vi att få en saftig räkning. Så om någon upptäcker problem kontakta exempelvis Tommy, Olli, Stefan eller Anders.

Vi kunde alla se att en hel del våtservetter hushållspapper make-up pads mm. kom flytande i avloppsvattnet. Då dessa inte löses upp så är dessa orsak till många av de problem som kan uppstå. Så vi vill trycka på att det endast är Nr.1 och Nr.2 samt toalett papper som får spolas ner i avloppet.

Ytterligare vill vi trycka på vikten av att spola ett par gånger extra det första ni gör när ni kommer ner till er stuga då det kanske inte är så många andra härnere. Detta gör att rören som kan ha torkat till fuktas och att avloppet flyter bättre vilket i sin tur minimerar risk för problem.