Bevattningsförbud!

Sedan 18 juni råder det bevattningsförbud i hela Varbergs och Falkenbergs kommuner. Bevattningsförbudet gäller kommunalt dricksvatten för biltvätt, enskilda bostäder, flerfamiljsfastigheter offentliga och privata verksamheter. Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck och hygien. Förbudet gäller tillsvidare.

https://www.vivab.info/bevattningsforbud