Vårt biblioteket är flyttat!

I samband med ombyggnader av Servicehuset så har vårt biblioteket flyttats. Det finns nu på andra sidan där tvättstugan var innan. På bilden ovan ser vi hur Lars och Olavi arbetar flitigt med att sätta upp en avgränsning för vår parkering.