Kallelse till årsmöte för

Samfällighetsföreningen Lassa 2022 Förslag till dagordning vid årsmöte 2022-07-23kl 10.00 vid Lassa servicehus 1§ Mötets öppnande2§ Godkännande av kallelse3§ Fastställande av dagordningen4§ Val av ordförande och sekreterare för årsmötet5§ Val av protokolljusterare6§ Styrelsens verksamhetsberättelse7§ Ekonomisk berättelse8§ Revisorernas berättelse9§ Beslut om ansvarsfrihet10§ Beslut om årsavgift11§ Ersättning till funktionärer12§ Förslag till budget för verksamhetsåret 2022-202313§ Val av … [Läs mer…]

Reparation av avloppet.

Vi kommer troligtvis börja klockan 12.00 på tisdag den 7/6. Från klockan 12 och till vi meddelar att det är färdig får de 4 övre raderna inte släppa ut något vatten eller använda toaletten i sina stugor. Det måste vara helt tort för att cementen ska fastna. Om någon behöver gå på toaletten så går … [Läs mer…]

Reparation av avlopp

Vi planerar en reparation av en av våra knutpunkter för avloppet vi måste gjuta ny bottenplatta i den som ligger mellan stuga 427 och 435. Vi tvingas därför stänga av all användning av vatten och avlopp för de fyra övre stugraderna några timmar den 7 juni. Vi återkommer med mer exaktare tider när det närmar … [Läs mer…]