Datum för årsmöte satt till den 18 juli 10:00

Årsmötet kommer att äga rum lördagen den 18 juli 10.00. Det kommer att anslås under veckan. På kvällen samma dag  kommer kvartersfesten att äga rum enligt samma koncept som förra året med gemensam buffé till en kostnad av 50 kr/person. Det blir även lite lotterier.