Info från Tommy!

Glöm inte ändra fastighets beteckning på eran försäkring när ni fått er lagfart.
https://www.facebook.com/groups/lassa/permalink/968838587270109/

Jag får många samtal att det kommer ca: 32 brev i postlådan eller på kivra att mitt brev inte är med. Ta det lugnt dessa brev är att ni överlåtit er del till andra ( kasta dem) vänta tills det kommer ett brev till er där det står att ni fått lagfart och har ett räkning på 825kr. Det sista brevet kan ta några dagar. Totalt kan det vara ca: 100 brev som kommer.
https://www.facebook.com/groups/lassa/permalink/963964251090876/