Information från styrelsen

Efter årsmötet den 30 juli 2016 hade styrelsen ett konstituerande möte. Då utsågs Stefan till vice ordförande. Styrelsen diskuterade också vad som skulle göras med anledning av diskussionen om trädfällningen vid servicehuset. .
I denna fråga kom styrelsen fram till följande.
  1. Trädet behöver fällas då rötterna går in undrar huset och skadar golvet. Dessutom behöver taket tvättas ibland då fåglarna som ofta sitter i trädet förorenar.
  2. Stefan tar kontakt med vägföreningen för att få råd.
  3. Lennart tar kontakt med markägaren för att få hans medgivande.
  4. Under förutsättning att markägaren inte har något emot det, bestämmer styrelsen och informerar om vilken dag det kommer att ske.
  5. Eventuellt kommer det fällda trädet att ersättas  med något annat grönt och en trätrall att byggas runt huset
Styrelsen beslutade också att köpa en brandsläckare att ha i huset
/Styrelsen