Markfrågan

Nu har vi kollat upp med både jurister och med gamla markägare på Olofsbo 3:71 och det finns inget samägaravtal upprättat på denna fastighet. Det var Christer Larsson som rekommenderade alla att det blir väldigt krångligt i framtiden så därför kom man överens med juristen att inte göra det. Detta gäller fastigheten där det står 12 stugor efter stamvägen.
Det betyder att vi inte har något samägaravtal på hela Lassa.

Vi kommer att bifoga dokumentet när vi fått detta skannat.