Meddelande från styrelsen.

Den allmänna städdagen den 8 september är inställd.
Enligt vaktmästarna finns det inte tillräckligt med arbetsuppgifter.