Meddelande från Tommy.

Snälla deklarera bara era stugor. Bo Fredriksson har deklarerat marken för Olofsbo 3:71. Och jag har deklarerat marken Olofsbo 5:10. Det är bara en person per område som ska göra det. Varför blir det så här ? Vi är 36 stugor på ena sidan och 12 på den andra och vi är tillsammans ca: 150 ägare därför ska bara en på varje sida göra detta.