Meddelande från Tommy

Vi har hittat några fel på ägarandel på de dokument ni fick i brevlådan men de är justerade nu även ett fel på skrivelsen om återförande av mark till 3:71. Lantmätaren har ändrat detta i systemet. Inga nya dokument kommer att skickas ut. Det var fel på Ingalill Fredriksson, Ann-Christin Eriksson, Roland Eriksson, Tommy och Ulla-Britt.