Meddelande från Tommy

Nu har alla fått en stor bunt med papper. Vi har kollat och ni behöver inte göra något nu väntar vi bara på att det ska bli laga kraft (färdigt) troligtvis i mitten av november.