Olofsbo stugärgarförening på Facebook

Olofsbo stugägarförening har nu en grupp på Facebook där det informeras om både det ena och deta andra.

Vi har passerat 300 st medlemmar.
Fråga din granne om de är medlemmar, annars lägg med dem skulle vara trevligt att gå mot 400 st.

https://www.facebook.com/groups/Olofsbo