Arbetsdag 2021-06-19

Vill påminna om vår arbetsdag den 19’e
Ta med skruvdragare, tumstock, penna, vattenpass och ett glatt humör på arbetsdagen

Helgen innan midsommar tänkte vi ha en liten arbetsdag för att bygga ny lekplats.
Lödagen den 19 juni klockan 10:00 samlas vi vid lekplatsen.

Avloppsgenomgång

Passar på att tacka för god uppslutning på avloppsgenomgången idag vi var ca 15pers som fick en bra genomgång hur vårt avloppssystem hänger ihop och hur ev. problem kan avhjälpas.

Vill vi informera om att om vi får problem med avloppet skall vi i första hand kontakta någon i vår styrelse och inte kontakta kommunen. Detta för att avloppet inom vårt område äger vi och inte kommunen så om vi kontaktar dom kommer vi att få en saftig räkning. Så om någon upptäcker problem kontakta exempelvis Tommy, Olli, Stefan eller Anders.

Vi kunde alla se att en hel del våtservetter hushållspapper make-up pads mm. kom flytande i avloppsvattnet. Då dessa inte löses upp så är dessa orsak till många av de problem som kan uppstå. Så vi vill trycka på att det endast är Nr.1 och Nr.2 samt toalett papper som får spolas ner i avloppet.

Ytterligare vill vi trycka på vikten av att spola ett par gånger extra det första ni gör när ni kommer ner till er stuga då det kanske inte är så många andra härnere. Detta gör att rören som kan ha torkat till fuktas och att avloppet flyter bättre vilket i sin tur minimerar risk för problem.

Info från Tommy!

Glöm inte ändra fastighets beteckning på eran försäkring när ni fått er lagfart.
https://www.facebook.com/groups/lassa/permalink/968838587270109/

Jag får många samtal att det kommer ca: 32 brev i postlådan eller på kivra att mitt brev inte är med. Ta det lugnt dessa brev är att ni överlåtit er del till andra ( kasta dem) vänta tills det kommer ett brev till er där det står att ni fått lagfart och har ett räkning på 825kr. Det sista brevet kan ta några dagar. Totalt kan det vara ca: 100 brev som kommer.
https://www.facebook.com/groups/lassa/permalink/963964251090876/