Vintervatten

Vill bara påminna samtliga om vilka regler som gäller för vårt vatten under vintern.

Vi hade under förra vintern modiferat dessa regler då vi hade boende på området under vuntern.

Reglerna som nu gäller är samma som tidigare år och de finns att läsa på: https://lassa.olofsbo.nu/vatten/

Där står följande:

Vattnet för området stängs av den sista oktober varje år och öppnas för sommaren den första april. Under vinterhalvåret är det upp till dom som skall vara här att sätta på vattnet vid behov. Dels huvudkranen i samfällighetslokalen (Handikapptoaletten) samt kranen för den stam man har sin stuga på. De regler som gäller då är att den som öppnar huvudkranen skriver upp stugnummer/namn och datum på den listan som fina på handikapptoaletten. Det är då också den som ser till att kranen stängs av. (eller överlåter detta på någon annan som är kvar på området) Även den som då stänger kranen skall skriva upp detta på listan.

Om ett läckage inträffar pga. att någon inte stängt av sin anslutningskran vid sin stuga under vinterhalvåret kan då denna komma att bli debiterad 1000kr

Naturligtvis gäller även våra ordningsregler
”Var sparsam med vatten så bidrar du till lägre kostnader för oss alla.”

//Styrelsen