Vintervatten

När ni stänger kranarna till stammarna och i samfällighetshuset så dra inte åt för kung å fosterland. Det blir bara jobbigt för den som kommer efter och det behövs inte dras åt hårt.