Vintervatten

I år blir det ett lite annorlunda förfarande än tidigare.

Huvudkranen i vårt samfällighetshus kommer att vara öppen hela vintern. Det enda ni behöver tänka på om ni kommer ner och vill ha vatten är att öppna er stam.

Anledningen till detta är att vi i år har åreruntboende i en stuga.  Det betyder även att sissta stammen mot Pilängen kommer att vara öppen hela vintern.